Phần mềm quản lý Fanpage Nha Khoa - Thẩm Mỹ

ic-VT Tính Năng / Fanpage

Quản lý Fanpage
Nha Khoa - Thẩm Mỹ

Giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên với khả năng Định tuyến tự động chat - Đặt lịch hẹn nhanh gọn.

 • Thiết kế riêng đặc thù ngành
 • Tích hợp chung với CRM chuyên ngành
 • Hoạt động ổn định

Tối ưu công việc quản lý và tương tác khách hàng trên Faecbook

Các tính năng quản trị chuyên sâu

ql commnent

# 01: Comment / inbox

Quản lý nhiều fanpage tập trung tại một nơi

 • Quản lý nhiều page cùng lúc
 • Media hổ trợ tư vấn/ kịch bản tư vấn/ trả lời nhanh
 • Phân khu vực, dịch vụ quan tâm, CTKM
 • Phân nhóm khách hàng với các độ ưu tiên khác nhau
 • Tự động nhận dạng số điện thoại
 • Đặt lịch hẹn với các dịch vụ quan tâm đính kèm
 • Tạo & kiểm tra hồ sơ khách ngay màn hình chat


report fanpage

# 02: Báo Cáo

Quản lý nhiều fanpage tập trung tại một nơi

Các báo cáo với số liệu chi tiết rõ ràng, thể hiện được hiệu suất làm việc của từng nhân viên.

 • Báo cáo số lịch hẹn từ fanpage
 • Báo cáo theo nhãn hội thoại
 • Báo cáo chăm sóc khách hàng theo nhân viên
 • Hiệu Suất Trực FanPage
 • Số Lượng InBox Mới Theo Page

Những tính năng khác

Những tính năng sẽ cần trong quản lý

Bắt đầu dùng thử 7 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và
chăm sóc khách hàng

Dùng thử miễn phí