Kế hoạch triển khai, lịch trình training phần mềm, quá trình xử lý dữ liệu khách hàng cũ của Quý Khách sẽ được VTtech giải đáp trong lúc Demo.

Loading...

Giới thiệu tổng quan hệ thống - VTTECH

watch_later 30 - 45 phút

Xem xét vận hành của hệ thống khi được áp dụng thực tế tại doanh nghiệp

Dành 30 đến 45 phút để xem VTtech online hoặc trực tiếp tại cơ sở

  • Tổng quan chức năng
  • Luồn đi của dữ liệu
  • Cách triển khai

Chọn ngày và khung giờ

Đội ngũ chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn

 
Thông tin
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ địa chỉ email này
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ số điện thoại này
Call Back