Bảng giá - Phần mềm quản lý Nha Khoa

Chức Năng Chọn
1 Lịch hẹn trong ngày, theo ngày, lịch hẹn Bác sĩ
, calendar, hủy lịch hẹn
2 Chăm sóc nhắc hẹn, hẹn không đến, đến không làm
dịch vụ, sau điều trị, ngày sinh nhật,
complain
3 Quản lý thông tin, dịch vụ, điều trị, lịch sử
, tư vấn, hình ảnh, tiền sử, ghi chú,
gán nhóm khách hàng, tiền cọc,
hoàn tiền, đổi dịch vụ, người giám hộ
+ Quản lý Commission - Nghiệp vụ Bác sĩ
+ Giới thiệu, chi tiền người giới thiệu
4 Mối quan hệ của 1 khách hàng
(nhóm khách hàng gia đình)
5 Bảo hiểm
6 Trả góp
7 Hồ sơ bệnh án
8 Tình trạng răng
9 Kế hoạch điều trị
10 Kế hoạch thanh toán
11 Đơn thuốc
12 Phiếu yêu cầu labo, trạng thái giao nhận,
quản lý Ncc, công nợ, thanh toán labo,
ký quỹ, Bác sĩ chỉ định…
13 Quản lý thu chi chi nhánh, lịch sử thu chi
14 Sổ quỷ, chốt sổ
15 Follow khách hàng, chia dữ liệu quản lý
telesale, import data, chuyển dữ liệu,
restore data
16 Quản lý khuyến mãi
17 Lọc khách hàng
18 Quản lý 3 fanpage miễn phí
19 SMS tự động chăm sóc, nhắc lịch hẹn
20 Call center, Sms brandname
21 Kết nối api website
22 Voucher giảm giá, tích điểm, thành viên
23 Vật tư tiêu hao, xuất nhập tồn căn bản
24 Xuất tự động khi điều trị
và bán sản phẩm
Yêu cầu báo giá:

Phần mềm Nha Khoa